Net Zero verslui ir ar tai turėtų jums rūpėti?

Net Zero verslui ir ar tai turėtų jums rūpėti? Net Zero (kartais dar vadinamas “grynasis nulis”) tai, kai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) pašalinimas atsveria į atmosferą išmetamų ŠESD kiekį. Tai plataus užmojo, bet būtinas tikslas, kurį reikia pasiekti, jei norime išvengti skaudžiausių klimato kaitos padarinių. Nepasiekus net zero, gali pakilti jūros lygis, dėl kurio […]

Net Zero verslui ir ar tai turėtų jums rūpėti? Read More »